DIY Soldering station [Part 3]

Power supply: This soldering station need to be efficient. I will choose switch mode power supply. The circuit will have 2 power inputs: from 24V AC though a rectifier or 19.5VDC from a spare laptop power supply. I prefer the laptop power supply since it will be safer to use and output voltage will be… Continue reading DIY Soldering station [Part 3]

Advertisements

DIY Soldering station [Part 2]

Design requirements: Power supply: It could be used with many sources of power supply: 24VAC, 24VDC or below. Power control of the heater: using MOSFET to switch on and off supply current through the heater with PWM signal from Microcontroller to modulate the MOSFET. Display: Using a 4x7-segment LEDs. Actually, I will use the 5461BS… Continue reading DIY Soldering station [Part 2]

[Vietnamese only] Giao tiếp serial trên Linux

Để giao tiếp với cổng com, có thể dùng cutecom, hoặc chính bản thân terminal. Nếu dùng cutecom thì cũng tương tự với các chương trình khác. Ví dụ với terminal thôi: Code: #Thiết lập com /dev/ttyUSB0 với baudrate cần thiết, stty -F /dev/ttyUSB0 speed 115200 raw #raw tức là hiển thị tất cả, không… Continue reading [Vietnamese only] Giao tiếp serial trên Linux

[Vietnamese only] Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)

Chào các bạn, Mình kể lại kinh nghiệm lập trình với PIC, dsPIC trên linux. Vì cũng ít thấy ở VN người ta chia sẻ về linux, nên mạo muội chia sẻ chút xíu, hy vọng được góp ý. Mình hiện dùng Manjaro, dựa trên Arch. Nhưng bạn dùng Ubuntu, Linux Mint hay Linux distro… Continue reading [Vietnamese only] Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)