[Vietnamese only] Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)

Chào các bạn, Mình kể lại kinh nghiệm lập trình với PIC, dsPIC trên linux. Vì cũng ít thấy ở VN người ta chia sẻ về linux, nên mạo muội chia sẻ chút xíu, hy vọng được góp ý. Mình hiện dùng Manjaro, dựa trên Arch. Nhưng bạn dùng Ubuntu, Linux Mint hay Linux distro… Continue reading [Vietnamese only] Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)

Advertisements