Fixed IP Address & Fixed SSID for Wifi access on Raspbian Jessie

The latest version of Raspbian, Jessie, change the way Wifi config works. Old tutorial on the Internet doesn't work anymore. Follow these steps to configure Wifi for your Raspberry headlessly (no display). After copy Raspbian Jessie image into your SD card, open terminal and change directory into SD card. 1. To config Wifi network: Edit… Continue reading Fixed IP Address & Fixed SSID for Wifi access on Raspbian Jessie

Advertisements

[Vietnamese only] Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)

Chào các bạn, Mình kể lại kinh nghiệm lập trình với PIC, dsPIC trên linux. Vì cũng ít thấy ở VN người ta chia sẻ về linux, nên mạo muội chia sẻ chút xíu, hy vọng được góp ý. Mình hiện dùng Manjaro, dựa trên Arch. Nhưng bạn dùng Ubuntu, Linux Mint hay Linux distro… Continue reading [Vietnamese only] Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)