[Vietnamese only] Giao tiếp serial trên Linux

Để giao tiếp với cổng com, có thể dùng cutecom, hoặc chính bản thân terminal. Nếu dùng cutecom thì cũng tương tự với các chương trình khác. Ví dụ với terminal thôi: Code: #Thiết lập com /dev/ttyUSB0 với baudrate cần thiết, stty -F /dev/ttyUSB0 speed 115200 raw #raw tức là hiển thị tất cả, không… Continue reading [Vietnamese only] Giao tiếp serial trên Linux

Advertisements

[Vietnamese only] Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)

Chào các bạn, Mình kể lại kinh nghiệm lập trình với PIC, dsPIC trên linux. Vì cũng ít thấy ở VN người ta chia sẻ về linux, nên mạo muội chia sẻ chút xíu, hy vọng được góp ý. Mình hiện dùng Manjaro, dựa trên Arch. Nhưng bạn dùng Ubuntu, Linux Mint hay Linux distro… Continue reading [Vietnamese only] Lập trình PIC trên linux (XC16, ASM30, Pickit2)